(Ne)jedinstveni sud u Kosovskoj Mitrovici – početak kraja Severnog Kosova

kosovoKažu ćutanje je zlato… Međutim, ja to ne znam! A i naučio sam da je u pravu isto često ustvari slaganje… Ne iznenađuje me što ogromna većina stanovništva u Srbiji ćuti, zabrinuti su svojim najvećim problemom a to je gola egzistencija i sve teža situacija, nalik onoj iz devedesetih (samo smo tada bili pod sankcijama). Ne mogu nikada da se ljutim na takve ljude, iako ih često puta ne razumem. Međutim, razočarava me što u eliti (političkoj, pravnoj, stručnoj, naučnoj, ekonomskoj isl.)  Srbije pogotovo u onom delu koji se ne slaže sa trenutnim režimom u Srbiji ‘’vlada zadivljujuća tišina slaganja’’ sa predajom Kosova (što bi se nekako i moglo razumeti) i sa ostavljanjem na cedilu nekoliko desetina hiljada običnih ljudi koji žele samo da žive normalno (što neću nikada razumeti). Da se ista pobunila na sličan način zbog najdemoratskije sprovedenih izbora savremene Evrope u Kosovskoj Mitrovici kao kad je ono pismo upućeno pripadnici službe, ovaj novinarki Kurira, bilo sklonjeno sa bloga 92, mislio bi da Srbija još nije mrtvo more… Međutim, muk na putu Evro integracija se verovatno pravda time da smo dobili mogućnost da formiramo Zajednicu srpskih opština (ZSO) i time kao čarobnim štapićem rešimo sve naše probleme. Te je sve nedemokratski učinjeno poslednjih nedelja na Severu Kosova, urađeno za naše dobro (što će redom potvrditi OSCE, posmatračka misija EU, strane diplomate, nevladine organizacije i ko zna ko sve još)… I mogao bih sad o toj šarenoj laži, širini i stepenu te (sprdnje od) autonomije, vrlo transparentim izborima u Kosovskoj Mitrovici od milošte prozvanim ‘’prvi put sa direktorom na glasanje’’, ili možda  novom lovu na veštice, odnosno nove izdajnike Srbije (glasače SLS, Teslice i drugih ne’Srpskih’ lista, verovatno ubrzo i Oliverove, a ne na Petrovića i slične lidere – koji su ponekad i dobri jer završavaju prljavi posao), odnosno nove igrice u ovoj našoj agoniji koja bi trebala da nas odalji od mogućeg zajedničkog usređivanja na ono što će Srbija učiniti … Međutim, ova nedelja je najsudbonosnija po budućnost srpske zajednice na tom i takvom Kosovu u koji nas je naša (maćeha) Srbija naterala u onim novembarskim kolonoma glasača  da ne kažem stadu ovaca pred klanje. Odlučuje se o integraciji pravosuđa Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija u pravosuđe Kosova na osnovu Prvog Sporazuma od 19.04.2013., Plana o implementaciji  i nizu papirčića iz Brisela manje poznatih široj javnosti. U  ključnom trenutku (jednom od 100 već ključnih trenutaka) za dalje EU integracije Srbije. Mala digresija. Shodno onome što će biti dogovoreno u petak u Briselu, pored najavljene smene funkcionera SNS-a, možete slobodno da očekujete do kraja nedelje spektakularnija hapšenja od čitave akcije ‘Grom’ pa čak i hapšenja Miškovića (primam opklade sa onim ko misli suprotno)…

Vucic KMIntegracija nam je na početku od strane visokih državnih zvaničnika bila predstavljena kao samo prosta zamena tabli naših institucija, dok bi sve drugo ostalo isto. Da bi do toga moglo da dođe ‘naša’ strana je identifikovala nekih 65 kosovskih zakona koje Priština mora da promeni da bi se to desilo. Da niko neće izgubiti posao. Da je Sporazum još malo pa med i mleko. Bilo je nekih nas koji su ga poistovetili sa Erdutskim sporazumom. Vreme je pokazalo da je tako. Reč je o reintegraciji pobunjenog dela teritorije u pravni poredak Kosova. Sve pokazuje to. Broj policajaca je sveden na potebe Kosova, na oko 280 (radnika MUP-a je oko 800) na osnovu konkursa za prijem u KP uz dodatnu obuku u Vučitrnu.  jedini zakon koji je Kosovo usvojilo je onaj o Amnestiji, koji je potom Ustavni sud Kosova obesmislio promenama u vezi dva krivična dela (i izigrao politički dogovor u Briselu ujedno) bez da iko u Srbiji odreguje, prećutali smo i to, kao što smo prećutali i kasnije Uputstvo državnog tužioca (Kosova) o sprovođenju istog zakona. Pa je beogradska  strana naprosto zaboravila na te zakone koje Kosovo treba menjati zarad naše integracije, još mnogo toga uzgred da bi došli do poslednjih ‘ustupaka’ Kosova  (podržanih od strane posrednika) a to je angažovanje tužioca i sudija iz srpske zajednice na osnovu konkursa, uz standardne prijave, bezbedonosne i slične provere od svih kosovskih službi (uz mali ustupak da prijave budu predate preko EULEXa) pa se postavlja pitanje o kakvoj je tu integraciji reč?!?

sud KMZvaničnici Srbije su nastavlii da ponavljaju i papagajima poznatu rečenicu da nikada neće priznati nezavisnost Kosova, međutim u praksi nasatavljaju kontinuirano da čine suprotno. Ponekad se pitam što nama ovde ne olakšaju time što će već jednom da priznaju Kosovo i da nas ostave da se sami borimo za sebe. Ovako opsednuti datumom, pritisnuti od vrlo jakog kosovskog lobija u EU, polovičnim rešenjima, za koje bi bilo i mnogo nazvati ih AHTISARI MINUS trasiraju put novom (tihom) egzodusu sa Kosmeta. Usvajanjem novog  Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva koji stupa na snagu 01.01.2014. godine Srbija je učinila najznačajniji korak ka faktično-formalnom priznanju Republike Kosova. Dobrovoljno je odustala od svog suvereniteta na delu teritorije. Jer ispada da pravni poredak Srbije više nije jedinstven (suprotno čl. 5. Ustava-ali i ko šiša Ustav), i prema zakonskom rešenju od nove godine više nema sudova opšte i posebne nadležnosti  Republike Srbije koji su mesno (teritorijalno) nadležni za teritoriju AP Kosovo i Metohija.  I to je jedina istina. I voleo bih da vidim taj lex specialis pomenut u ovom zakonu (čl.17) koji će biti usvojen do 31.12.2013. godine pa makar i u hitnoj proceduri?!?! 😀  Bilo bi žalosno da nije presmešno!

sud-kosovska-mitrovica-1328585176-68660Ono što me je nateralo da napišem ovaj tekst je činjenica da prema tekućem stanju stvari specifičnost Severa Kosova neće biti priznata kada je reč o sudskoj vlasti, odnosno da bude jednostavnije čitaocima region defenisan kada je u pitanju policija neće biti priznat u oblasti pravosuđa. To je čvrst stav Prištinskih zvaničnika, podržan od posrednika, verovatno značajnijih država koje podržavaju nezavisnost Kosova, i bojim se, koji će biti prihvaćen od strane zvaničnog Beograda zarad datuma (koji će ako ne bude u decembru biti u januaru, ali nikako pre marta – parafraziram Dačića) obrazložen činjenicom da Kosovo neće menjati svoj Zakon o sudovima, već da rešenje mora biti pronađeno u okviru postojećih zakonskih odredbi.  Prema poslednjoj poznatoj (posredničkoj, ali i prištinskoj) briselskoj formulaciji u vezi suda/ova u Severnoj (Kosovskoj) Mitrovici (za koju sam siguran da se našla na dnevnom redu razgovora izmedju Dačića i Taqija prošle nedelje) gotovo sigurno je da će biti jednog (prvostepenog) Osnovnog suda za Mitrovački region, sa jednim predsednikom, jednom upravom i jednom administracijom sa sedištem u Severnoj Mitrovici, i nigde nema pomenute dve zgrade. Ono čuveno, ne piše ali se podrazumeva, što se mene tiče ne važi! Pogotovo kada znam da neki posrednici imaju običaj da kažu da su Plan o implementaciji i Prvi sporazum, u suprotnosti, kao i da basic court nije osnovni sud jer b nije napisano velikim slovom već se to misli na osnovni sudsku jedinicu na Kosovu a to je navodno : ogranak. Te ako Predsednik Vlade Srbije parafira neku sličnu formulaciju u petak, vrlo je jasno da eto nama u severnom delu Kosovske Mitrovice ne samo sudija, tužioca i administrativnog osoblja Albanaca već i što je opasnije optuženih i stranaka Albanaca odnosno 8 od 10 postupaka u kojem su učesnici Albanci,  a samim tim novih tenzija, incidenata, laganog iseljavanja Severa (zarad našeg boljeg života kao proklamovanog cilja Sporazuma). Jedinstveni sud (pa i sa dve odvojene zgrade u početku) je bezbedonosni problem i to je više nego jasno.

pregovori BecImam neke strane prijatelje koji su na sličnom stanovištu. Svojski se trude da mi objasne da je na Kosovu osnovna sudska jedinica: ogranak. I da je to to saglasno Zakonu o sudovima (Br. 03 L-199). Da je Ahtisarijev plan više nebitan (jer ponekad štiti neka prava srpske zajednice na Kosovo ovakvom kakvo je danas, a kakvo mi nismo zeleli). Možda sam ovo već nekada napisao, ali znam da sam bezbroj puta ponovio: država nisu samo teritorija, granice, zastave, prava, država je i obaveza prema stanovništvu koliko god ono bilo nelojalno. Ne moram ja da poštujem Ahtisarija, ali njegov plan je nadustavni akt na Kosovu. I ende! I onda mi jadni i zbunjeni i obeshrabreni i razočarani uzmemo u ruke Ustav Kosova, njihove zakone i podzakonske akte (to nikada nismo radili, niti bi radili,  jer za nas pravni poredak Kosova nije postojao sve dok ga Srbija nije Sporazumom afirmisala – još jedna bolna istina) i onda vrlo lako nađe u Ustavu Kosova  čl. 143. (poglavlju XIII Završne odredbe) u st. 2. i 3. da odredbe Ahtisarijevog plana imaju premoć nad ostalim zakonskim odredbama Kosova i da slučaju nesaglasnosti između odredbi Ustava, zakona i ostalih pravnih akata Kosova i odredbi sporazuma, preovladava ovaj drugi. Te gle čuda, najviši pravni druge strane ipak kaže da Ahtisari nije baš mrtav.

MitrovicaCourtEULEXČlan 8. Zakona o sudovima (Kosova)  predviđa da se sudski sistem Kosova sastoji od: Osnovnih sudova, Apelacionog suda i Vrhovnog suda, dok se Ogranci osnivaju na teritoriji Osnovnog suda, a prema članu 9. istog zakona Osnovni sudovi su prvostepeni sudovi na teritoriji Kosova (ne Ogranci), i prema čl. 11. Osnovni sudovi su nadležni da u prvom stepenu sude u svim predmetima, osim ako je zakonom drugačije propisano. U čitavom zakonu nema nigde konstatacije da je osnovna sudske kategorija ustvari pomenuti Ogranak kako se mnogi trude da predstave, ili time obrazlože podršku jedinstvenom Osnovnom sudu u Mitrovici (pa i sa dve zgrade za sever i jug) pa možda i prihvatanje takvog dogovora u petak. Član 10. istog zakona koji govori o organcima i osnivanju istih, je vrlo dobar pokušaj izigravanja Ahtisareijevog plana, ali saglasno ranije pomenutom članu 143. njihovog ustava bespredmetan je. U Sveobuhvatnom Predloga za rešenje budućeg statusa Kosova, od 26. marta 2007. godine (čuveni Ahtisarijev plan) u Aneksu IV članu 1. stavu 1.3. jasno piše da: ‘ukoliko na teritoriji novih opština uspostavljenih shodno Aneksu III ne postoji osnovni sud (jedna od njih je i Severna Mitrovica), opština može, na osnovu odluke skupštine opštine, da podnese zahtev Kosovskom pravosudnom veću (KPV) za donošenje odluke o uspostavljanju osnovnog suda unutar njene teritorije ili da nekom od već postojeć ih sudova na teritoriji druge opštine bude dodeljena jurisdikcija nad teritorijom nove opštine. Isto pravo ima i opština koja već postoji, a gde je većina stanovništva iz redova zajednice koje nije većinska zajednica na Kosovu i koja nema svoj osnovni sud. Prema stavu 1.3.1. ovaj zahtev može biti odbijen jedino u slučaju kad KPV oceni da zahtev za otvaranje novog osnovnog suda za takvu jurisdikciju nema dovoljan obim posla ili broj predmeta koji bi opravdali postojanje posebnog suda.’

Laicima je poznato da je osnovni sud ustvari prvostepeni sud, a ne ogranak negog prvostepenog suda kojem isti poveri neke poslove zarad ekonomičnosti npr., kao i da su na nedavno održanim lokalnim izborima na teritoriji čitavog Kosova izabrana rukovodstva pomenutih opština.

413535-brisel-pregovori1Od Beograda iskreno očekujem da makar dobili datum na kukovo leto, ovoga puta ne prihvate sve zarad šargarepe. Nemaju prava da zarad iste idu ispod Ahtisarija i time dodatno ugrožavaju našu i onako očajnu budućnost i da se manu obmanjivanjem širokih narodnih masa da će ZSO biti ovo, ili ono, i šta sve ne već nego da se pokažu na suštinskim pitanjima. Znam da se se trude da urade najbolje, ali to nije dovoljno. Osnovni sud u Severnoj (Kosovskoj) Mitrovici za 4 Severne opštine sa srpskom većinom i osobljem iz ostalih zajednica prema procentu u ovim opštinama je realnost, pravo, potreba, činjenica, mogućnost, i sve ostalo. Za razliku od naših pregovarača ja nisam zaboravio Tužilaštvo. O njemu u Briselu nije očigledno bilo reči, čim mediji ne izveštavaju o tome. Za područje pomenutog sud mora se formirati Osnovno tužilaštvo u Severnoj Mitrovici.   To mora svima biti jasno i za to postoji ‘zakonskih mogućnosti’! Takođe, što se mene tiče isto važi i za Osnovni sud u Gračanici, i ne samo tamo. Nadam se da će svih 10 skupština opština  sa srpskom većinom posle konstituisanja kao prvu doneti  odluku kojom će zahtevati formiranje novih sudova saglasno Ahtisarijevom planu (valjda im je to predočeno). Predstavnicima suprotne strane bi poručio da se manu opstrukcije, napuste retoriku muškarca u telu žene Edite Tahiri, i da se drže jedinog svetog pisma, koje u ovom slučaju nije njihov Zakon o sudovima već Sveobuhvatni  predlog za rešenje budućeg statusa Kosova (Ahtisarijev plan) te da saglasno mogućnostima i bez da promene zakon donesu odluku o osnivanju Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici za region Severa (Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok) definisan Sporazumom u delu za policiju, kao i reafirmisanom u Sporazumu za energetiku, kao i Osnovnog suda u Gračanici sa ograncima u Štrpcu, Novom Brdu i Ranilugu za opštine južno od Ibra. Našim ‘međunarodnim prijateljima’ (često se pitam šta će nekom neprijatelji kad su nam prijatelji takvi), bih poručio da poštuju makar ono što oni kao rešenja pokušavaju na silu da nam nametnu, od Ahtisarija, preko Sporazuma do poslednjih izbora, kao i da integracija nije slepo potčinjavanje albanskoj većini nego i minimum prava koje su oni ponudili. A ne da svaku ludost Prištine apsolutno i bezrezervno podrže, zdušno se potrude da potvrde istu i daju od sve od sebe da istu implementiraju po svaku cenu. Sudovi sa srpskom većinom na Kosovu su realnost, jer iako nas ima malo ipak smo ponegde većina. A evropske vrednosti afirmišu takve mogućnosti, ne sputavaju ih. (Svi ovde navedeni pročitaju poneki moj tekst pa sam zato imao potrebu da im se ovako javno obratim 😉 )

 Ufffff…. Predugo… A ovo je samo jedan deo problematike vezan za pravosuđe Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija…

PS. Nisam zaboravio odeljenje Apelacionog suda iz Prvog Sporazuma 😀

Advertisements

One thought on “(Ne)jedinstveni sud u Kosovskoj Mitrovici – početak kraja Severnog Kosova

  1. 1. http://pescanik.net/wp-content/PDF/Srdja/kosovskicvordresitiiliseci.pdf
    2. https://www.youtube.com/watch?v=8JZX6G_gWuA
    3. Kategorija „AP“ je pluskfamperfekat, Kosovo je republika (1999- )
    4. Kategorija „…pravosuđe Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija…“ NE postoji (3). Razni sporazumi potpisani s EU od strane sadasnjih vlasti a i prethodnih, sto se mene licno tice, su nista drugo do kupovina narednog mandata (npr. Dacic na narednim izborima kao kandidat za novog, jos jednog, „precednika“).
    5. Najbolje bi bilo da sebi ucinimo uslugu i priznamo SAMI SEBI poraz (svih ratova koje smo vodili a posebno ovaj poslednji na Kosovu) te u vezi s tim, da dozivimo katarzu (ne bas kao Nemci ali bar priblizno) da nam unuci ne bi pi..ali po grobovima, jer sva je prilika da ce tako biti. Srbija ne samo da je (egzistencijalno) iznurena i umorna vec i tesko mentalno obolela kad je sebi dozvolila „precednika“ i premijera kakve danas ima. A kakvi precednik i premijer takva i drzavna politika.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s